Rena Subotnik – jedna z nejvýznamnějších světových osobností v oblasti školní a pedagogické psychologie. Bývalá prezidentka APA (Americké psychologické asociace), nyní ředitelka Centra školní a pedagogické psychologie při APA. Autorka a spoluautorka řady výzkumů, odborných publikací a článků. Beyond Terman – pokračovatelka Termanova výzkumu.