165. KLUB RODIČŮ A UČITELŮ
Bližší informace již brzy..

6.12. 163. KRU

Potřeba změny přístupu k přemýšlivým dětem Problémy a možnosti řešení Na skutečných příbězích nadaných dětí ukážeme, jak různé přístupy škol působí na rozvoj jejich osobnosti i potenciálu, co se osvědčuje, co je třeba změnit a proč.Problematika je aktuální i mezinárodně. Bude se jí věnovat STaN konference 2019.

15.-17.11. 8.STaN konference

Co zvyšuje úspěšnost péče o nadané v praxi. Informace ze světa 2018. Zahraniční hosté: Hava Vidergor, Univ. of Haifa, Israel: Programs for Gifted and Excellent Students in Israel Programy pro nadané studenty v Izraeli (a příprava učitelů). Přednáška a diskuse (prostřednictvím skype).

11.10. 162. KRU

To nejlepší vzdělávání pro každé dítě Systém, který v maximální možné míře rozvíjí potenciál každého dítěte a zároveň je přátelský, dostupný každému a mimořádně úspěšný.Jediná země, kde inkluze opravdu funguje a je ku prospěchu všem, je Finsko. Jaké jsou principy fungování finského vzdělávacího systému? Můžeme mít takový systém i u nás? Za jakých podmínek a od kdy? Jak do té doby řešit problémy dětí citlivých, přemýšlivých, nadaných?

8.10. Festival demokracie, Evropský dům

Vztah společnosti k přemýšlivým a nadaným dětem a vztah těchto dětí ke společnosti a demokracii. Má-li být svět lepší, potřebuje děti, které jsou přemýšlivé, chtějí porozumět podstatě věcí a hledají pravdu a smysl. Takové děti jsou vnímavé, citlivé a kritické vůči sobě i okolí. Nechtějí se smířit s povrchností a nespravedlností. Mají nepříjemně logické otázky a jsou tvrdohlavé. Máme je v tom podporovat nebo chceme, aby se nelišily od ostatních? Jak má vypadat jejich výchova a vzdělávání?

24.6. 161. KRU

O nadaných, citlivých a přemýšlivých dětechpro rodiče a učitele, kteří jim chtějí porozumět.Co je třeba udělat proto, aby nadané dítě mohlo být samo sebou a zároveň akceptováno spolužáky. Jaká jsou rizika, není-li toto splněno.

16.4. Pracovní den STaN

Úspěšná praxe ve vzdělávání nadaných: Kdy inkluze funguje. Nezbytné podmínky a ne/překonatelné překážky. Co mohou ovlivnit ředitelé, učitelé, psychologové a rodiče. Zahraniční host (prostřednictvím skype): Martina Rosenboom: DGhK (40 let Německé asociace rodičů nadaných dětí; HELP).

22.2. 160. KRU

„Opravník oblíbených omylů“ ve výchově a vzdělávání nadaných dětí Jaké jsou zákonitosti v péči o nadané? Co je důležité a proč? Co z toho vyplývá pro jejich výchovu a vzdělávání?