• Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku.

  • Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni.

  • Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí.
    Těšíme se na Vás na konferenci!
PROGRAM KONFERENCE BUDE TLUMOČEN DO ČESKÉHO JAZYKA.
Konference je akreditována v rámci systému DVPP.

Záštita nad mezinárodní konferencí

Partneři

Místo konání

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Fakulta architektury

 
Adresa:
Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice