• Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku.

  • Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni.

  • Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí.
    Těšíme se na Vás na konferenci!

Záštita nad mezinárodní konferencí

Partneři, sponzoři a vystavovatelé

Hlavní partner

a další partneři, sponzoři a vystavovatelé


Děkujeme dalším dárcům za finanční podporu!

Místo konání

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

 
Adresa:

Ke Karlovu 3

121 16 Praha 2