Tato konference pojímá péči o nadané komplexně, v souvislostech, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, ze zkušeností nadaných jedinců a s ohledem na etiku.

 

Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni.

 

Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí.

 

Formulář k registraci najdete na webových stránkách

www.giftedprague2019.cz

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Eva Vondráková: „Sociální dovednosti se samozřejmě týkají všech. Navíc ne každé nadané dítě je snadno identifikovatelné. Vaše otázka je správná. Je zapotřebí naučit sociálním dovednostem všechny nadané děti bývají někdy osamělé uprostřed třídy pln spolužáků, nezřídka i šikanované. Je tedy zapotřebí naučit nadané jak se vyrovnat s případným nepřijetím, A naučit všechny děti tolerovat odlišnosti. Včetně toho, že někdo je pokročilejší a má jiné uvažování, jiný smysl pro humor.“