Paul Beljan – klinický neuropsycholog. Člen výkonného výboru a bývalý prezident Americké rady pediatrické neuropsychologie. Nedávno založil Learning Enrichment Center (centrum obohacování učení), fyzio-neurologický tréninkový program pro dyslexii, ADHD, poranění mozku a nerovnoměrný vývoj. Vyučuje neuropsychologii nadaných na Arizonské státní univerzitě. Je (spolu s Jamesem T. Webbem, zakladatelem SENG) spoluautorem publikace Misdiagnosis (chybné diagnózy) a duální diagnózy nadaných dětí a dospělých, ADHD, bipolární poruchy, OCD, Asperger, deprese a ostatní poruchy. O jeho přednášky, které jsou na vysoké odborné úrovni a srozumitelně podané, je mimořádný zájem. Na 16.ECHA konferenci v Dublinu (2018) si účastníci jeho workshopu vyžádali pokračování nad rámec programu konference.