Martin Kubala – absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, děkan Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci. V dětství byl vynikajícím šachistou. Uvědomuje si přínos šachu pro rozvoj myšlení dětí. V letech 2012 – 2013 byl proto manažerem celostátního projektu Šachy do škol. Nastartoval kvalitní projekty Badatel a Newton, umožňující nadaným a motivovaným středoškolským studentům účast na vědeckých aktivitách Palackého univerzity. Inspirací byla setkání NATO-UNESCO, zaměřená na rozvoj mladých talentů pro vědu, která organizoval Péter Csermely, nynější prezident ECHA, se svými spolupracovníky. Je organizátorem každoroční Konference mladých vědců. Spolupracuje se zahraničními kolegy z NYEX (Network of Youth Excellence) a přednáší na řadě letních škol pro nadané studenty se zájmem o vědu, například ve vědecko-výzkumné stanici v srbské  Petnici.