Dr. Hava Vidergor je odborníkem na plánování a navrhování učebních osnov, inovačních strategií výuky a vzdělávání nadaných. Její multidimenzionální model kurikula se zaměřením na rozvoj myšlení vyšší úrovně a gramotnosti předvídavosti u studentů je v současné době aplikován v Izraeli i v mezinárodním měřítku.