Hava Vidergor – zabývá se plánováním a tvorbou kurikula, inovativními výukovými strategiemi a vzděláváním nadaných. Kromě řady článků a přednášek je spoluautorkou (s Dorothy Sisk) knihy „Posílení schopnosti vést, inovativní programy pro všechny stupně vzdělávání“. Tato publikace se zabývá důležitou a opomíjenou otázkou managementu – řízení sebe i druhých, která by měla být samozřejmou součástí vzdělávání nadaných. Spolu s Carole Ruth Harris je editorkou užitečné příručky „Aplikovaná praxe pro učitele nadaných a schopných žáků (studentů)“.  Je autorkou MdCM (multidimenzionálního modelu kurikula) vedoucího žáky k myšlení v souvislostech, včetně časových. Tedy usuzování z dosavadní historie a současného stavu na budoucí vývoj daného tématu. Účastníky 8.STaN konference (2018) seznámila se systémem vzdělávání nadaných v Izraeli. Působí na Gordon Academic College of Education a na Arab Academic College v Haifě.