Femke Hovinga – spolupracovnice nedávno zesnulého prof. Jamese T. Webba a výkonná ředitelka SENG pro Evropu. Iniciativa SENG (Podpora emocionálních potřeb nadaných) vznikla v roce 1981 v USA. Rodiče mimořádně nadaného studenta, který spáchal sebevraždu, požádali psychologa Jamese T Webba o spolupráci a pomoc dalším mimořádně nadaným dětem, které jsou v podobném ohrožení. Cílem SENG je zvýšit informovanost veřejnosti, zejména rodičů a učitelů o emocionálních a sociálních potřebách nadaných dětí/žáků/studentů. Femke svou zkušenost mimořádně nadaného dítěte, které četlo ve dvou letech a ve škole bylo šikanováno, využívá ke zlepšení vzdělávacího systému i jako kvalifikovaná poradkyně mimořádně nadaných dětí, jejich rodičů a učitelů. Je autorkou nového IQ testu pro nadané a 2x výjimečné děti. Působí v nizozemském Zeistu.