Eva Vondráková – je členkou ČMPS (Českomoravské psychologické společnosti); ASPP (Asociace soukromých poradenských pracovníků); mezinárodní iniciativy HELP (High European Learning Potential). Dlouholetá praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství; školní psycholog; kojenecký ústav; speciální MŠ; odbor speciálního vzdělávání MŠMT (1992); externí výuka PedF UK, lektor DVPP a další. Soukromá praxe: poradenské Centrum Filip.