Eva Vondráková je členkou ČMPS (Českomoravské psychologické společnosti); ASPP (Asociace soukromých poradenských pracovníků); mezinárodní iniciativy HELP (High European Learning Potential).

Dlouholetá praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství; školní psycholog; kojenecký ústav; speciální MŠ; odbor speciálního vzdělávání MŠMT (1992); externí výuka PedF UK, lektor DVPP a další.

Soukromá praxe: poradenské Centrum Filip.

Aktivní účast (od r. 1990) na více než 50 významných mezinár. konferencích a pracovních setkáních.

Autorka řady odborných i popularizačních článků v ČR i v zahraničí.

Spoluautorka projektu Mensa gymnázia (1991) a Kapitoly o vzdělávání nadaných v Bílé knize MŠMT (2001).

Autorka opakovaně publikovaného projektu Centra pro rozvoj nadání (1990), podle kterého bylo (1995) mj. založeno Talentcentrum (nyní součást NIDV).

Organizátorka více než 200 setkání Klubu rodičů (a učitelů), 69 Pracovních dnů a 8 konferencí STaN.

Předsedkyně místního organizačního výboru prestižní 19. bienální WCGTC konference Praha 2011. Členka přípravného výboru 14. ECHA konference 2014 Lublaň.

Vedoucí Pracovní skupiny externích odborníků v oblasti vzdělávání nadaných, při MŠMT ČR 2012.

Mezinárodní spolupráce s řadou významných zahraničních odborníků na zlepšení situace ve vzdělávání nadaných, zejména v Evropě (především EUTC a HELP).

Spolupráce a podpora řady kvalitních projektů a iniciativ týkajících se vzdělávání a výchovy nadaných:          třída Sovičky s programem pro nadané děti (Praha 2005-2013); IPN kvalita vysokých škol; CTY-CTM; úspěšná inkluze v ZŠ Plzeňská (škola zrušena); vzdělávání nadaných v běžných třídách (Academic School Uherské Hradiště a Zlín – dříve ZŠ a MŠ Čtyřlístek UH) a mnoho dalších…

Rodinná i pracovní zkušenost s inkluzí. Přehled o aktuálních problémech a trendech ve vzdělávání a péči o nadané ve světě.