163. Setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů Společnosti pro talent a nadání

Čtvrtek 6. prosince 2018 17 – 19 hodin v ZŠ Mohylová1963, Praha 13

 

Potřeba změny přístupu k přemýšlivým dětem. Problémy a možnosti řešení.

 

Skutečné příběhy nadaných dětí jako ukázka toho, jak různé přístupy škol působí na rozvoj osobnosti i potenciálu dětí. Co se osvědčuje, co je třeba změnit a proč.

 

Členové výboru STaN: Eva Vondráková, Martin Konečný, Markéta Kůtková

Hosté: Michaela Muroňová, Petr Dedek, Andrej Ruščák

 

Obsahem setkání byly kazuistiky mimořádně nadaných dětí, které navzdory problémům, které provázely či provázejí jejich vzdělávání, dokázaly realizovat svůj potenciál. Ve všech případech hrála významnou roli rodina, která měla důvěru v potenciál dítěte a aktivně se podílela na jeho rozvoji. Ve všech případech došlo alespoň částečně k mylné diagnostice a/nebo předpovědi problémového vývoje dítěte, případně k neadekvátnímu postoji školy.

 

Úvodní příběhy se týkaly chlapců, kteří měli problémy v souvislosti se školou: jeden ještě před zahájením školní docházky, kdy potřeboval jiný než obvyklý přístup, druhý na konci školní docházky, kdy výchovná poradkyně úspěšně zabránila přijetí chlapce na střední školu, o kterou měl zájem. Začátek obou příběhů spadá ještě do dob totality. Oba jsou dnes úspěšnými dospělými, kteří jsou přínosem pro společnost. Oba publikují zajímavé články. Ten starší, Jakub Čech, sbírá České lvy za zvuk ve filmu a píše cestopisy. Andrej Ruščák, ten mladší, navštívil klub rodičů osobně. Publikuje zasvěcené postřehy nejen ze zahraničí, podložené vlastní zkušeností s tamním vzdělávacím systémem (v Norsku a Polsku), ale i postřehy se systémem školství v České republice.

 

Chcete-li se s nimi blíže seznámit, naleznete na internetu mnoho odkazů. Zde přikládáme jen malou ukázku:

 

https://andrejruscak.blog.idnes.cz/

 

a

 

https://jakubuvcestovnidenik.cz

 

https://dvojka.rozhlas.cz/host-cestovatel-a-zvukar-jakub-cech-7674870

 

 

Další dva chlapci jsou současní školáci, finalisté soutěže Zlatý oříšek 2018:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12270136324-zlaty-orisek-2018/31829131029

Nyní devítiletého Jakuba, který v robotice poráží středoškolské týmy, jsme představili na jednom z loňských setkání Klubu rodičů a věříme, že se nám někdy představí osobně, například na některé z konferencí STaN.

 

Čtrnáctiletý Marek je tvůrce umělých jazyků. Pro Marka s jeho velmi neobvyklým zájmem jsme hledali mentora – kvalitního odborníka, který by mu mohl být konzultantem. Po delším úsilí jsme našli asi to nejlepší možné řešení, ke spokojenosti obou stran, tedy Marka i vynikajících brněnských odborníků.

 

Tímto děkujeme panu řediteli Ondřeji Šefčíkovi a panu dr. Aleši Bičanovi z Ústavu jazykovědy a baltistiky Filosofické fakulty, a panu doc. Janu Havlišovi, z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří s Markem již čile komunikují.

 

Těšíme se na další vývoj této spolupráce i na další setkání STaN, na které srdečně zveme opravdové zájemce o problematiku vzdělávání a výchovy nadaných, přemýšlivých, citlivých dětí, které si zaslouží zájem a podporu.

 

Příští setkání Klubu plánujeme na jaro 2019.