Dr. Sonja Laine se zabývá výzkumem nadaných, stylů učení a myšlením učitelů a žáků na univerzitě v Helsinkách. Své dlouholeté praxe učitelky využívá při vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě.