Registrační poplatek

Standardní registrace

3 250 Kč

4 000 Kč

Student

2 000 Kč

2 500 Kč

pro členy STaN

3 000 Kč

4 000 Kč

do 30.6.2019
od 1.7.2019
Registrační poplatek do 30.6.2019 od 1.7.2019

Standardní registrace

3 250 Kč

4 000 Kč

Student

2 000 Kč

2 500 Kč

pro členy STaN

3 000 Kč

4 000 Kč

Studentský poplatek – pro čerpání studentského poplatku je nutné doložit potvrzení o prezenčním studiu.

Pošlete prosím na mail holaskova@cbttravel.cz anebo na fax 224 942 550

    workshop

pro účastníky konference    

samostatná účast na workshopu    

    workshop 1A Paul Beljan 21.8.2019

    13:00 - 14:30 hod.

obsazeno    

obsazeno    

    workshop 1B Paul Beljan 21.8.2019

    15:30 - 17:00 hod.

500 Kč    

poslední volná místa    

1200 Kč    

poslední volná místa    

    workshop 2 Hava Vidergor 21.8.2019

    15:00 - 16:30 hod.

500 Kč    

poslední volná místa    

1200 Kč    

poslední volná místa    

workshop

pro účastníky konference

samostatná účast na workshopu  

workshop 1A Paul Beljan 21.8.2019 13:00 - 14:30 hod.

obsazeno    

obsazeno    

workshop 1B Paul Beljan 21.8.2019 15:30 - 17:00 hod.

500 Kč poslední volná místa    

1200 Kč poslední volná místa    

workshop 2 Hava Vidergor 21.8.2019 15:00 - 16:30 hod.

500 Kč poslední volná místa    

1200 Kč poslední volná místa