Program

Konference je akreditována v rámci DVPP pod číslem MSMT-8948/2019-2-410.

Paul Beljan (USA): Mylné diagnózy a diagnózy dvojí výjimečnosti (nadání spolu s handicapem)

Účastníci workshopu mají jedinečnou příležitost seznámit se s častými záměnami v porozumění charakteristikám a zvláštnostem projevů nadaných dětí. V praxi pak dochází na základě mylné diagnózy k postupům, které nejenže nevedou ke zlepšení, ale naopak dítě poškozují. To samozřejmě neznamená, že se nadaných patologické projevy netýkají. I v takových případech je ale zapotřebí porozumět souvislostem.

Paul dokáže popsat i napodobit a vysvětlit řadu projevů nadaných dětí, které odborníci, neseznámení s problematikou nadaných, snadno a často zaměňují za různé druhy poruch a patologických projevů.

Tento workshop pomůže zlepšit praxi všem, kdo děti vychovávají i těm, kdo s nimi pracují ve školství a zdravotnictví. Je mimořádnou příležitostí seznámit se rychle a efektivně s důležitou částí problematiky. Paul Beljan poutavě a srozumitelně spojuje teorii s praxí, kterou mimořádně dobře zná.

Paul Beljan, Psy.D., ABPdN,  je spoluautorem pro praxi velmi užitečné a čtivé publikace „Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, Bipolar, OCD, Asperger´s, Depression, and Other Disorders. Vydal Great Potential Press, AZ, 2016

Workshop je určen učitelům základních a středních škol, speciálním pedagogům, školním psychologům, psychologům a pediatrům.

Hava Vidergor (Izrael): Gramotnost předvídavosti – příprava nadaných studentů pro měnící se svět

Účastníkům workshopu bude představen Multidimenzionální model kurikula (MdCM), s jehož pomocí mohou učitelé lépe připravit žáky na budoucí vývoj v měnícím se světě. Gramotnost předvídavosti a schopnost přemýšlet o budoucím vývoji jakéhokoli předmětu či tématu je dovednost, kterou nadaní žáci potřebují, mají-li být úspěšní a realizovat svůj potenciál.

Model uvádí pohled na téma nebo předmět výuky ze tří různých perspektiv: osobní, globální a časové, zahrnující nejnovější technologie. Model kombinuje inovativní výukové strategie a tvořivé myšlení k výuce dovedností, potřebných v 21. století, v běžném vzdělávání.  Účastníci budou podle předem daných kritérií analyzovat “scénáře budoucnosti” psané nadanými studenty.

Metodika vyšla knižně v roce 2018: Vidergor, H. E. (2018). The Multidimensional Curriculum: Teaching learners to take control of their future. Leiden and Boston: Brill-Sense Publishers.

Workshop je určen učitelům základních a středních škol, ředitelům, školním koordinátorům.

Na koho se na konferenci můžete těšit...