Psycholožka Jolana Laznibatová publikuje odborné články na téma nadaní od roku 1981.

Na základě poznatků z výzkumu a zkušeností s problémy, které měly nadané děti při běžném přístupu škol, iniciovala Dr. Laznibatová založení experimentální třídy, která by respektovala specifické potřeby nadaných dětí a nabídla jim adekvátní způsob vzdělávání. Třída zahájila svou činnost v září 1993. Její program a přístup k nadaným dětem se osvědčil a k 1.1.1998 byla založena Škola pre mimoriadne nadané deti. Vzhledem k osobnostním zvláštnostem nadaných dětí a jejich nejen vzdělávacím, ale i emocionálním a sociálním potřebám, působí ve škole několik psychologů.

Od 1.1.1999 bylo při škole zřízeno i osmileté gymnázium. Dr. Laznibatová se stala ředitelkou těchto škol. I nadále přizpůsobuje jejich program aktuálním poznatkům. Je autorkou knih „Nadané dieta“ a „Nadaný žiak“.

Připravila Program APROGEN  (Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných). Podle něj se vyučuje i ve třídách pro nadané, které vznikly v rámci „běžných“ škol ve 28 slovenských městech. Program, založený na odborných znalostech, výsledcích výzkumu, a upravovaný na základě zkušeností, má vynikající výsledky. Setkává se s velkým zájmem na významných mezinárodních konferencích (WCGTC, ECHA, ICIE). Přednáší na Slovensku, v ČR a Polsku.

V září 2016 se v Bratislavě konala velmi kvalitní mezinárodní konference Talent, které se aktivně zúčastnily desítky vynikajících zahraničních odborníků. Jednu z hlavních přednášek zde měla i Jolana Laznibatová.

Gymnázium SMND je už čtvrtý rok nejúspěšnější v kategorii gymnázií na Slovensku. Průměrný výsledek maturit byl v loňském roce (2017/18) 1,00.

STaN spolupracuje s dr.Laznibatovou od roku 1990.