Dr. Éva Gyarmathy je psycholožka a vedoucí výzkumu v Institutu kognitivních neurověd a psychologie v Budapešti. Založila Radu pro podporu speciálních potřeb nadaných (vícekrát výjimečných a mimořádně nadaných) a je odborným poradcem Rady učitelů IT a soukromých škol pro děti a adolescenty, kteří mají problém s integrací do hlavního proudu škol. Ve své publikační činnosti uplatňuje rozsáhlé znalosti a zkušenosti s národním vzděláváním.