Odkazy

Sídlo Společnosti pro talent a nadání:

 MŠ Rozmarýnek, Chlupova 1799, Praha 5:
www.sweb.cz/ms.rozmarynek/

Sdružení , která se snaží pomáhat nadaným dětem v nesnázích, případně je vzdělávat:

www.skoladetem.cz soukromá škola pro nadané děti, které mají problémy (1.st.)
www.domaciskola.cz asociace domácího vzdělávání
www.apla.cz asociace pomáhající lidem s autismem
www.atos-os.cz asociace pacientů s Touretteovým syndromem.

Instituce, které se zabývají nadanými profesionálně:
 www.nadanedeti.sk  Slovenská Škola pro mimořádně nadané děti, gymnázium a jejich pobočky:

Talenty pro přírodovědu – letní tábory, příprava učitelů:
Fyzika: http://kdf.mff.cuni.cz/heureka
Biologie: arachne@natur.cuni.cz viz též www.nyex.info (board)

 

Sdružení, zabývající se změnami ve vzdělávání :
www.pau.cz
www.skav.cz

a jejich nezávislý měsíčník:
www.ucitelske-listy.cz


Společnost středoškolských pedagogů :
http://schol-methodicus.eu

 

Odkazy na zajímavé školy:

www.vratislavova.cz

www.prirodniskola.cz

www.evokace.cz

www.lupacovka.cz

www.lauder.cz

www.fzs-chlupova.cz

www.londynska.cz

www.porg.cz

www.horackova.cz

www.skolajak.estranky.cz

www.zsvodickova.cz

www.veselaskola.cz

www.branajazyku.cz

www.zscvrch.cz

www.1zsjirkov.cz

www.zs15plzen.cz

www.zsmaj2.cz

www.zstylova.cz

www.zsdrisy.cz

 

V cizích jazycích:

Webové stránky společnosti ECHA :
www.echa.ws
Maďarská péče o nadané (je zčásti v angličtině):
www.chaperone.sote.hu/natowork

Nejnovější iniciativa NATO-UNESCO pro vyhledávání talentů pro přírodní vědy a techniku:
www.nyex.info

Německé letní akademie pro nadané středoškoláky:
www.schuelerakademie.de

Slovensky:
www.smnd.sk

www.nadanedeti.sk

 

Zájmové činnosti pro děti i dospělé:

www.hrejsi.cz Klub deskových her „Paluba“
www.mddm13.cz „Domeček“ - Místní dům dětí a mládeže Stodůlky
www.radiodomino.cz Dětská tisková agentura
www.zlaty-orisek.cz Stránky úspěšného projektu pro nadané děti

www.debrujar.cz  - kluby pro zvídavé děti, pokud nejsou poblíž, aby tam Vaše děti mohly chodit, najdete zde mnoho zábavných, jednoduchých pokusů, které můžete s dětmi dělat doma.

www.aldebaran.cz  + kliknout na odkaz ASTRO – učebnice astrofyziky s množstvím ilustrací

www.volny.cz/trzicky/atmos - stránka o atmosférických jevech (najdete zde např.fyzikální a matematické vysvětlení duhy – včetně fotografií a náčtrků)

www.quido.cz/ - mimo jiné a v adresáři asi 50 námětů na jednoduché a vtipné fyzikální pokusy.

www.mujweb.cz/www/1pecenka/ - začínající chemici si zde podle podrobného návodu (včetně rekčních rovnic a pokynů pro bezpečnou práci) mohou vyzkoušek několik pokusů. Kromě toho zde naleznete i užitečné rady pro práci v laboratoři a nabídku chemikálií.

http://mineralogie.hyperlink.cz/index2.htm - systematické a obšírné hypertextové pojednání o mineralogii. Popis minerálů doplněn fotografiemi.

www.motyli.cz/ - makrofotografie motýlů, brouků a dalšího hmyzu

www.ceskaskola.cz - další odkazy na zajímavé webové stránky

www.kdf.mff.cuni.cz/Heureka - víte, že na některých školách je fyzika tím nejoblíbenějším předmětem? Tady se dočtete proč.